Aktuality

Vážení obchodní přátelé,

Věnujte prosím pozornost následující informaci o dodávkách produktů, které naše společnost distribuuje!

Jak je všeobecně známo, v souvislosti s nouzovým stavem v ČR a dalšími opatřeními zavedenými kvůli šíření koronavirové infekce po celém světě, je většina výrobců nucena omezit výrobu, případně své výrobní kapacity zcela utlumit.

Tímto si dovolujeme oznámit, že společnost Telco-VNT s.r.o. považuje pandemii koronaviru, a to zejména z pohledu tímto stavem dotčených dodávek, za nepředvídatelnou událost způsobenou vyšší mocí, které nelze v krátké době zabránit, a ani ji nijak kontrolovat. Abychom zmírnili dopady této nové situace, v posledních týdnech intenzivně komunikujeme s našimi partnery, kteří v reakci na aktuální podmínky intenzivně pracují na překonání vzniklých výrobních a provozních překážek. Naší společnou snahou je obnovení původních dodacích termínů, a to co nejdříve! Chceme vás ubezpečit, že budeme včas informovat o dalších podrobnostech a změnách ovlivňujících provoz Telco-VNT v souvislosti s touto nečekanou události z vyšší moci, a to zejména o jejích dopadech na dodací lhůty, které jsou nyní v některých případech bohužel až dvojnásobně delší oproti běžném provozu.

Předem děkujeme za pochopení a přejeme vám všem hlavně pevné zdraví!